Jan Rostislav Stehlík
1948 – 1999

Cyklus kresieb - Rodným krajom kpt. Jána Nálepku (rok 1977)

 1. Smižany (od Košiarneho briežku) – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 2. Rodný dom kpt. Jána Nálepku – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 3. Rodný dom kpt. J. Nálepku (z dvora) – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 4. Spiš v neskorom popoludní – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 5. Slovenský raj (od Smižian) – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 6. Ľudová škola v Smižanoch I. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 7. Ľudová škola v Smižanoch II. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 8. Bývalá št. meštianska škola v Sp. Novej Vsi I. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 9. Bývalá št. meštianska škola v Sp. Novej Vsi II. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 10. Spišská Nová Ves - námestie – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 11. Spišská Nová Ves od Smižian – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 12. Medzi Sp. N. Vsou a Smižanami – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 13. Gymnázium kpt. J. Nálepku (bývalý uč. ústav) I. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 14. Gymnázium kpt. J. Nálepku (bývalý uč. ústav) II. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 15. Na mieste bývalej smižanskej píly I. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 16. Na mieste bývalej smižanskej píly II. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 17. Slovenský raj od Sp. N. Vsi – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 18. Rodný dom kpt.J. Nálepku (hosp. budovy) – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 19. Lúky pri smižanskej Maši – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 20. Vysoké Tatry od Smižian – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 21. Brod na Čingove – 1977 – kresba – 33,0 cm × 45,0 cm
 22. Slovenský raj od Hrabušíc – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 23. Údolie Hornádu od Podleska – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 24. Smižany (z iliašovskej cesty) – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 25. K Novoveskej Hute – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 26. Biele Vody I. - Cesta do Smižian lesom – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 27. Biele Vody II. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 28. Biele Vody - chalupa obč. Strižovského I. (bývalá škola) – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 29. Biele Vody - chalupa obč. Strižovského II. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 30. Biele Vody - bývalá škola III. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 31. Dom obč. Černického - Palcmanská Maša – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 32. Od Palcmanskej Maši k Bielym Vodám – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 33. Domaňovce - od Klčova – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 34. Hrabušice I. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 35. Hrabušice II. – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 36. Harichovce – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 37. Danišovce – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 38. Odorín – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 39. Iliašovce – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 40. Spišský Štvrtok – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 41. Levoča – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 42. Kasárne v Levoči – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm
 43. Pohľad na Smižany a Sp. N. Ves – 1977 – kresba – 45,0 cm × 33,0 cm

 
Naposledy zmenené: piatok, 4 september 2020 23:48:09 BST